حکم شرعی وضو و غسل بعد از تتو


زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد، می تواند به جای وضو یا غسل، تیمم کند؟

عقیق:صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی وضو و غسل بعد از تتو نوشت:

سوال: زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد، می تواند به جای وضو یا غسل، تیمم کند؟پاسخ: اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر
ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد و آن را بشوید، و اگر آب برای
آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید و احتیاط آن است که اگر ضرر نداشته
باشد، روی آن دست تر بکشد. دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code