دانلود مداحی حاج محمود کریمی و نوحه خوانی محرم ۹۶


دانلود مداحی حاج محمود کریمی و نوحه خوانی محرم ۹۶
Download New Mourning Mahmoud Karimi Moharram 96

شب عاشورا اضافه شد


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب اول محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب اول

شب اول محرم ۹۶ چیذر – شور – شب اول میباره چشمامون
شب اول محرم ۹۶ چیذر – شور – ای مونس شکسته دلان حال ما ببین
شب اول محرم ۹۶ چیذر – شور – ای کشته فتاده به هامون حسین من
شب اول محرم ۹۶ چیذر – دودمه – قسم به اشک دیده ی فاطمه
شب اول محرم ۹۶ چیذر – واحد – تجلی کرد رو لب هامون
شب اول محرم ۹۶ چیذر – واحد – چشام وقف تو دلم غمه
شب اول محرم ۹۶ چیذر – زمینه – یا سید الشهداء یا ابالزهرا
شب اول محرم ۹۶ چیذر – زمینه – پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل
شب اول محرم ۹۶ چیذر – روضه – شکسته بال و پرش نمانده یک نفر از کوفیان
شب اول محرم ۹۶ چیذر – روضه – نگاهمان کردند
شب اول محرم ۹۶ چیذر – شعرخوانی – ای یادگار حیدر کرار یا حسین

دانلود فایل فشرده مداحی شب اول محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب دوم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب دوم

شب دوم محرم ۹۶ چیذر – شعرخوانی – آمد ورودیه بارانی است
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – روضه – گر تو را در خانه محبوب
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – شعرخوانی – دل اضطراب داشت
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – زمینه – پیغام کربلا به نجف برد جبرییل
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – زمینه – نوری تو عالم نبود
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – واحد – کوه و سنگ و دشت
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – واحد – دریا دریا اگه می رو لبامه
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – دودمه – میرسد از عرش صدای خدا
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – شور – کوه به ناله آمده
شب دوم محرم ۹۶ چیذر – شور – تاب دوری و هجران ندارم

دانلود فایل فشرده مداحی شب دوم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب سوم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب سوم

نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – دودمه – حسین سرباز ره دین بود
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – شور – به مژگان سیه کردی هزاران رخنه
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – شور – بگو کجایی تاب دوی و هجران ندارم
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – روضه – به من اثبات شد از نزدیک
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – زمینه – عمه بهم گفتی که بابام پیش خداست
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – دودمه – حسین سرباز ره دین بود
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – واحد – بگو کجایی آهای آبروی آبرو کجایی
نوحه خوانی شب سوم محرم ۹۶ – شور – منم کمترین بنده ی تو

دانلود فایل فشرده مداحی شب سوم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب چهارم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب چهارم

نوحه خوانی شب چهارم محرم۹۶ روضه – دو خورشید جهان آرا
نوحه خوانی شب چهارم محرم۹۶ روضه – دم اند و باز دمند
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ زمینه – پیغام کربلا به نجف برد جبرییل
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ زمینه – پیغام کربلا به نجف برد جبرییل
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ شور – یا حسین ماکو مثلک الغریب
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ واحد – من خواهر توام همسنگر توام
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ تک – تو نائبه الحیدری
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ دودمه – زینب و دختر شاه دینم
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ شور – ای خانه ی دل بیت الحرمت
نوحه خوانی شب چهارم محرم ۹۵ شور – تا مهر تو دل منه قلبم به عشق تو میزنه

دانلود فایل فشرده مداحی شب چهارم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب پنجم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب پنجم

نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – زمینه – اکبر شد اربن اربا پس من چى
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – زمینه – اى اشک سینه سوز
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – روضه – پس از آن گفت و شنود
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – شور – تو محرّم میباره چشمامون
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – شور – دسـت بکش بر سر من
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – دودمه – عبدالله ام حسین ابرویم
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – تک – یامن رای العباس کرجماهیر النقد

دانلود فایل فشرده مداحی شب پنجم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب ششم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب ششم

نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – عمرم گذشت در تب و تاب ندیدنت – مناجات
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – ای حرمت خانه معمور دل – روضه
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – بمیرید بمیرید دراین عشق بمیرید – زمینه
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – رحمی به من که گریانم عمو – زمینه
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – صدا زدی عمو عمو جان دادم – شور
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – مثل یک پدر باغبون من – واحد
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – امام عاشقان عمو جان تویی – دودمه
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – گفت و قاسم به فغان – شور
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – شهید بی سر اومد – تک

دانلود فایل فشرده مداحی شب ششم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب هفتم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب هفتم

نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – ای مشعل محفل الستم – روضه
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – می روی قدری آرام تر – زمینه
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – لای لای ددیم ادیوا – زمینه
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – این طفل شیرخواره همه لشکر من است – واحد
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – ای سند غربت آل علی – دودمه
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – ای مشعل محفل الستم – تک

دانلود فایل فشرده مداحی شب هفتم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب هشتم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب هشتم

نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – روایت است که روزی به مسجد کوفه – روضه
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – حی علی الصلاه محرابم رویت – زمینه
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – تنت روی خاکای صحرا علی جان – زمینه
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – شد نمایان تمثال احمد – واحد
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – علی اکبر خود ذوالفقار است – دودمه
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – امیرالمومنین صحرای محشر را تماشا کن – تک
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – خبر به لیلا بده ای باد خزون – شور

دانلود فایل فشرده مداحی شب هشتم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب تاسوعا محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب تاسوعا

نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – به نام او هوالباقی – روضه
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – من به فدا تو تَرَک روی لباتو – زمینه
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – با دیده ی گریانم – شور
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – ساقی لب تشنگان زاده ام البنین – واحد
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – ای عزاداران بشارت باد – واحد
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – ای علم افراشته در عالمین – دودمه
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – واویلا علی الحرم – تک
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – غرق به خون برادرم – تک
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – وجه ابالفضل کانون عشقِ – شور

دانلود فایل فشرده مداحی شب تاسوعا محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی حاج محمود کریمی شب عاشورا محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب عاشورا

نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – خطری میکنم از فتنه شیطان احساس – روضه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل – زمینه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – دشت دشت خون است – زمینه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – ای دخترکان محو سر دوشت – شور
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – لبیک یا حسین
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – بود امیدم تا مرا یاری کنی واحد
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – روز ازل نوشته ام – واحد
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – حسین سرباز ره دین بود – دودمه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – میزنم دم ز علمدار رشید حرم عشق – تک

دانلود فایل فشرده مداحی شب عاشورا محرم با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code