دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه و نوحه خوانی محرم ۹۶


دانلود مداحی سید مجید بنی فاطمه و نوحه خوانی محرم ۹۶
Download New Mourning Seyed Majid Banifatemeh Moharram 96

شب عاشورا و شب شام غریبان اضافه شد


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب اول محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب اول

شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت اول
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت دوم
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – اهل البکاء
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – ای امید نا امیدا
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – سلام ای چاره ی بیچاره ها ارباب
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – نوحه – بسم الله الرحمن الرحیم
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – باز صدای سلیم میاد
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – چشم امیدم به کرم اربابه
شب اول محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – اذون عشق بگو

دانلود فایل فشرده مداحی شب اول محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب دوم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب دوم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب دوم

شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – تجدید پیمانم
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – آقا می آید
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – نوحه – بسم الله الرحمن الرحیم
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – به دل هوای حرم
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – عجب حکایتی
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – سلام ای چاره ی بیچاره ها ارباب
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت سوم
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت دوم
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت اول
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – نوبت غم میشود تکیه علم میشود
شب دوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – اهل البکاء

دانلود فایل فشرده مداحی شب دوم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب سوم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب سوم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب سوم

شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت اول
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت دوم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت سوم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – با همین صورت تب دارم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – صورت یک فرشته رو با پراشون
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – بسم الله الرحمان الرحیم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – تکیه علم میشود
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت چهارم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – همه کردند غیر از چند پروانه فراموشم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – باز شد وقت تجدید پیمانم
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – نغمه خوانی
شب سوم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – به دل هوای حرم

دانلود فایل فشرده مداحی شب سوم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب چهارم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب چهارم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب چهارم

شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت اول
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت دوم
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – روضه – قسمت سوم
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – اهل البکاء کان العزا
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – پیش زمینه – نوبت غم میشود تکیه علم میشود
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – زمینه – دلشوره دارم ببین
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – نوحه – بسم الله الرحمن الرحیم
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – سایه ی تو روی سرمه
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – واحد – آمدم بر آستانت سر نهم
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – چشم امیدم به کرم اربابه
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – اذون عشق بگو
شب چهارم محرم ۹۶ ریحانه الحسین – شور – به دل هوای حرم

دانلود فایل فشرده مداحی شب چهارم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب پنجم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب پنجم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب پنجم

نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – پیش زمینه – نوبت غم میشود
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – روضه – قسمت اول
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – روضه – قسمت دوم
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – زمینه – من هم مثل قاسم
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – نوحه – بسم الله الرحمن الرحیم
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – واحد – سایه ی تو روی سرمه
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – واحد – خوب شد ماه محرم را به من دادی
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – شور – به دل هوای حرم
نوحه خوانی شب پنجم محرم ۹۶ – شور – پناه روزای بی کسی

دانلود فایل فشرده مداحی شب پنجم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب ششم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب ششم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب ششم

نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – روضه – قسمت اول
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – روضه – قسمت دوم
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – روضه – قسمت سوم
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – پیش زمینه – نوبت غم میشود
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – زمینه – تو چشمای اهل حرم
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – زمینه – به سال بی محرم فکر کردی
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – واحد – دلدار من ثارالله
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – شور – اومده محرمت
نوحه خوانی شب ششم محرم ۹۶ – تک – به نام حسین به نام حرم

دانلود فایل فشرده مداحی شب ششم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب هفتم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب هفتم

نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – روضه – قسمت اول
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – روضه – قسمت دوم
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – پیش زمینه – نوبت غم میشود
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – زمینه – لالالا گل پر پر من
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – زمینه – لالالا گلم لالا
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – نوحه – بسم الله الرحمن الرحیم
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – واحد – ای که گرفتی به دوش
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – واحد – ای یار من ثار الله
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – شور – اومده محرمت
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – شور – پناه روزای بی کسی
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – شور – حرف دلم از قدیمه
نوحه خوانی شب هفتم محرم ۹۶ – واحد – ای یار من ثار الله

دانلود فایل فشرده مداحی شب هفتم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب هشتم محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب هشتم محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب هشتم

نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – روضه – قسمت اول
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – روضه – قسمت دوم
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – پیش زمینه – نوبت غم میشود
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – پیش زمینه – دل بی تاب اومده
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – زمینه – پشتم به تو گرمه چه کنم
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – نوحه – بسم الله الرحمن الرحیم
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – واحد – دلدار من ثارالله
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – واحد – قامت قیامت اخر قیامت میکند
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – شور – حرف دلم از قدیمه
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – شور – پناه روزای بی کسی
نوحه خوانی شب هشتم محرم ۹۶ – شور – به دل هوای حرم

دانلود فایل فشرده مداحی شب هشتم محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب تاسوعا محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب تاسوعا محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب تاسوعا

نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – روضه – قسمت اول
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – روضه – قسمت دوم
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – روضه – قسمت سوم
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – زمینه – صدای آه میاد
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – واحد – آقا اباالفضل
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – شور – پناه روزای بی کسی
نوحه خوانی شب تاسوعا محرم ۹۶ – شور – یا عباس جیبل ماء

دانلود فایل فشرده مداحی شب تاسوعا محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب عاشورا محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب عاشورا محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب عاشورا

نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – روضه حضرت امام حسین علیه السلام – روضه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – نوبت غم میشود تکیه علم میشود – زمینه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – دل بی تاب اومده – زمینه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – اگه دلت شکسته تو غصه ها اسیره – زمینه

نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – شب عاشورا شب گریه و ناله است – زمینه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – بسم الله الرحمن الرحیم – نوحه
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – امشب شهادتنامه عشاق امضا میشود – واحد
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – دلم مرغ لب بام تو باشد – واحد
نوحه خوانی شب عاشورا محرم ۹۶ – میباره بارون روی سر مجنون – واحد

دانلود فایل فشرده مداحی شب عاشورا محرم با لینک مستقیم


نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب شام غریبان محرم 96

نوحه خوانی سید مجید بنی فاطمه شب شام غریبان محرم ۹۶
لیست نوحه های اجرا شده در شب شام غریبان

نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – سرم خاک کف پای حسین است – روضه
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – یه روز یه باغبون بود – روضه
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – نوبت غم میشود تکیه علم میشود – زمینه
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – اگه دلت شکسته – زمینه
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – آب به لبهای تو رو زده – شور
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – داره می سوزه چادر بچه ها – شور

نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – حرف دلم از قدیمه – شور
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – منو رسوایی منو تنهایی – شور
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – پناه روزای بی کسی – شور
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – نوکر خوبی نبودم – شور
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – سر نی در نینوا می ماند اگر زینب نبود – شعر خوانی
نوحه خوانی شب شام غریبان محرم ۹۶ – ای آسمان شب است – مناجات

دانلود فایل فشرده مداحی شب شام غریبان محرم با لینک مستقیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code