چرا شکرگزار باشیم؟


شکر نعمت مایه تشویق منعم است، در وی اثر روحی می گذارد و او را با علاقه و رغبت بیشتری به خدمات اجتماعی وا می دارد، بعلاوه، دیگران را نیز به راه نیکوکاری سوق می دهد و بر تعداد خدمتگزاران می افزاید.

عقیق:تربیت اسلامی از توصیه های بزرگان دین برای مسلمانان است که
در شماره های گوناگون، بخش های مختلفی را تقدیم حضور مخاطبان گرامی خواهیم
کرد.

* کفران نعمت – نعمت های تکوینیجهانی که در آن زیست می کنیم عالم وسائل و اسباب است و برای
پیدایش هر موجودی در نظام آفرینش راه و مجرای خاصی مقرر گردیده که باید از
آن راه و بدان وسیله، جامه ی تحقق بپوشد و به وجود آید.نعمت های حضرت باری تعالی نیز از مجاری و طرقی که فضای الهی
بر آن تعلق گرفته است به مردم می رسد، با این تفاوت که مجرای بعضی از نعمت
ها فقط علل تکوینی و شرایط خاصی است که در نظام خلقت مقرر گردیده و دست
انسان در پیدایش آنها مداخله ندارد، مانند نعمت آفتاب و تابش نور آن که
حیات انسانی و حیات نبات و حیوان وابسته به آن است و نعمت های بسیاری از
این جرم بزرگ کیهانی عاید بشر می گردد و همچنین نعمت باران که بر اثر تبخیر
آب، تولید ابر و شرایط جوی باران می بارد و آدمی از وجود آب که مایه حیات
او و دیگر موجودات زنده است بهره مند می شود.برای ادای شکر این قبیل نعمت ها باید حضرت آفریدگار را که
معطی نعمت است در دل و زبان حمد نمود و از پیشگاه مقدسش درخواست ادامه نعمت
داشت. بعضی از نعمت ها است که مجاری اعطای آنها کسانی از افراد بشرند و به
شکل های مختلف آن نعمت ها به وسیله آنان به ما می رسد، در این قبیل موارد
شرع مقدس دستور داده که علاوه بر شکر خداوند که خالق و معطی اصل نعمت است
باید راه وصول به آن نعمت را که انسان ها هستند شکر نمود و مراتب حق شناسی
را در مقابل آنان ابراز داشت.در اسلام شکر کسی که واسطه وصول نعمت به ما باشد بسیار مهم
شناخته شده و در کنار شکر خداوند که صاحب نعمت است باید واسطه وصول نعمت را
نیز شکر نمود و حق خدمت او را بجا آورد و در این باره روایات بسیاری از
اولیای گرامی اسلام رسیده است.قال علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ : مَن لَم یشکُرِ المنعِمَ مِن المخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللهَ عزّ وجلّ»؛[۱]حضرت رضا ـ علیه السلام ـ فرموده: «کسی که شکر نعمت مخلوق خدا را ادا نکند شکر خداوند خالق را ادا ننموده و بجا نیاورده است». – شکر خدا و والدیننعمت حیات و قوایی که برای ادامه آن لازم است بزرگ ترین نعمت
خداوند برای ما است و باید شکر این نعمت بزرگ را به جا آوریم ولی می دانیم
که آن نعمت گرانقدر به وسیله پدر و مادر به ما اعطا شده است و اگر آن دو
نمی بودند ما بوجود نمی آمدیم؛ بنابراین طبق دستور اسلام، وظیفه داریم در
نعمت زندگی، خداوند را شکرگذار باشیم و همچنین پدر و مادر را که مجرای این
فیض بزرگ بوده اند شکر نماییم.خداوند در قرآن شریف به انسان توصیه نموده است:«أن اشکرلی و لوالدیک»؛[۲] / مرا و پدرت و مادرت را شکرگزار باش».علم نیز فیضی از طرف باری تعالی و باید او را در اعطای این
نعمت سپاسگزار باشیم ولی می دانیم که مجرای فیض علم، معلم است، اوست که در
مدارج مختلف علمی دست محصل را می گیرد و قدم به قدم به پیشرویش موفق می
دارد.بنابراین تمام افراد تحصیل کرده باید آموزگاران، دبیران، مدرسین، و استادان خود را در هر مرتبه و مقامی که باشند شکر نمایند.قال علی ـ علیه السلام ـ : «أکرِم ضَیفَکَ و إن کان حقیراً و قُم من مَجلسِکَ لأبیکَ و معلمِکَ و إن کُنتَ أمیراً»؛[۳]علی ـ علیه السلام ـ فرمود: «میهمانت را احترام کن، اگر چه او
از نظر شخصیت اجتماعی ارزش بزرگ ندارد و همچنین به احترام پدر و معلمت
قیام کن و برپاخیز، اگر چه فرمانروای جامعه باشی». – اهمیت شکر مخلوقبرای آن که بدانیم شکر نعمت مخلوق در پیشگاه خداوند چه قدر ارزنده و مهم است باید به روایت ذیل توجه کافی نمود.قال النبی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ : «یُؤتی بِعَبدٍ
یومَ القیامهِ فیوقَفُ بینَ یدیِ اللهِ عز و جل فیأمُرُ بِهِ ألی النارِ.
فیقولُ أی رَبِّ أمرتَ بی ألی النارِ و قَد قرأتُ القرآنَ. فیقولُ اللهُ:
أی عبدی إنی أنعمتُ علیکَ و لم تَشکُر نعمتی. فیقولُ أی ربِّ أنعمتَ علیَّ
بکذا، شکرتُکَ بکذا و أنعمتَ علیَّ بکذا فَشَکَرتُکَ بکذا فلا یزالُ یُحصی
النَعَمَ و یُعددُ الشُکرَ. فیقولُ اللهُ تعالی: صدقتَ عبدی ألا أنتَ لم
تشکُر مِن أجریتُ علیکَ نعمتی علی یدیهِ و أِنی قد آلیتُ علی نفسی أن لا
أقبلَ شُکر عبدٍ بنعمهٍ أنعمتُها علیهِ حتی یشکُرَ مَن ساقَها من خلقی
إلیه»؛[۴]رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فرمود: «بنده ای را
در قیامت به پیشگاه الهی می آورند و خداوند درباره او فرمان عذاب می دهد
عرض می کند، بارالها! درباره ام امر به دوزخ فرمودی با آن که من در دنیا
مسلمان و قاری قرآن بودم، خداوند می فرماید بنده من! نعمت هایی را به تو
دادم و شکر آنها را بجای نیاوردی. عرض می کند، بارالها! فلان نعمت را دادی
ترا شکر کردم، فلان نعمت را دادی، تو را شکر نمودم، یک به یک نعمت ها را می
شمرد و از شکر ها نام می برد. خداوند می فرماید: بنده من! راست می گویی،
جز آن که کسی را که من به دست او نعمت خود را به تو رساندم شکر نکردی، و من
با خود عهد نموده ام شکر نعمت هایی را که به بنده ای داه ام نپذیرم تا شکر
کند کسی را که نعمت من توسط او به وی رسیده است.شکر واسطه نعمت علاوه بر این که اطاعت از خالق و حق شناسی از
مخلوق است، دارای اثر روانی است و شکر گزار، خود از آن اثر منتفع می گردد.قال علی ـ علیه السلام ـ : «شُکرکَ لِلراضی عَنکَ یَزیدُهُ
رِضاً و وفاءً و شُکرکَ لِلساخِطِ علیکَ یوجِبُ لَکَ منهُ صلاحاً و
تَعَطُفاً»؛[۵]علی ـ علیه السلام ـ فرموده: «آن کس که به تو نعمت می دهد و
شکرش را ادا می کنی، اگر قلباً از تو راضی باشد، شکرت بر خشنودی و وفایش می
افزاید و اگر به تو خشمگین باشد، شکر تو موجب صلاح ضمیر و عطوفتش می
گردد». – تشویق منعمشکر حسنات و چشم پوشی از سیئات در جوامع بشری دارای فواید
روانی و آثار عملی است و هر یک در جای خود می تواند نتیجه مفیدی به بار
آورد.شکر نعمت مایه تشویق منعم است، در وی اثر روحی می گذارد و او
را با علاقه و رغبت بیشتری به خدمات اجتماعی وا می دارد، بعلاوه، دیگران را
نیز به راه نیکوکاری سوق می دهد و بر تعداد خدمتگزاران می افزاید و در
نتیجه، جامعه از تعاون و رفاه بیشتری برخوردار میگردد. برعکس، بی تفاوتی در
مقابل احسان و خودداری از شکر منعم مایه دلسردی و یأس می شود و خدمتگزاران
را در ادامه خدمت بی رغبت می نماید.اثر مفید تشویق منحصر در شکر منعم و خدمتگزاری اهل احسان
نیست، بلکه تشویق می تواند محصل خردسال و جوان را در رشته درسی خواندن،
کارمند دولت را در وظایف اداری و نیروهای مسلح را در دفاع از کشور، بیش از
پیش دلگرم نماید و آنان را با جدیت زیادتری در ادامه کار وادار سازد علی ـ
علیه السلام ـ ضمن عهد نامه خود تشویق نظامیان خدمتگزار و نام بردن از
خدمات آنان را اکیدا به مالک اشتر، والی مصر، توصیه فرموده و این مطلب را
در خلال این بیان خاطر نشان ساخته است:«وَ واصِل فی حُسنِ الثناءِ عَلَیهم و تعدیدِ ما أبلی ذَوُو
البلاءِ مِنهم، فإنَّ کثرهَ الذَّکرِ لحُسنِ أفعالهم تَهُزُّ الشجاعَ و
تُحَرِضُ الناکل»؛[۶]«همواره از نظامیان خدمتگزار به نیکی یاد کن و کارهای بزرگ را
که انجام داده اند به شمار آور، چه زیاد نام بردن از کارهای نیک آنان
افراد شجاع را تحریک می کند و اشخاص سست را ترغیب می نماید و به تحرک و
فعالیت وادار می سازد». پی نوشت:

[۱]. میزان الحکمه، ج۵، ص ۱۵۳[۲]. سوره لقمان، آیه ۱۴[۳]. فهرست موضوعی غرر، ص ۲۱۱[۴]. سفینه البحار، ج۱، ص ۷۱۰[۵]. غرر الحکم، ص ۴۴۲[۶]. نهج البلاغه صبحی صالح، نامه ۵۳

نویسنده: علی محمد حیدری نراقی – گناهان کبیره، ص ۲۹۹

خادم مسجد باید روانشناس خوبی باشد


حجت‌الاسلام نوری‌زاده در همایش خادمان بهشت:

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: امروزه دانش مدیریتی مسجد باید دانش دقیق و عمیقی باشد. یک خادم مسجد باید روانشناس خوبی باشد تا جذب مناسبی از نمازگزاران به مسجد داشته باشد.

عقیق:پنجمین همایش سالانه خادمان بهشت با سخنرانی
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز رسیدگی به امور
مساجد و با حضور سراسری خادمان مساجد استان تهران، مدیران و معاونان مرکز
رسیدگی به امور مساجد در مصلای شهر ری برگزار شد.

حجت‌الاسلام
نوری‌زاده در این مراسم با تقدیر از مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج
علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در زمان تصدی ریاست امور مساجد،
معاونان و مدیران سابق این مرکز و همچنین برگزار کنندگان این مراسم گفت:
این همایش به منظور تکریم و ارزش‌گذاری خادمان خانه‌های خدا و خادمان بهشت
برپا شده است.

 وی افزود:  پیامبر(ص) مساجد را
بهشت روی زمین معرفی می‌کنند و خادمان آن را خادمان بهشت می‌دانند. از این
جهت خدمت به مسجد، جایگاه ویژه‌ای دارد.

رئیس
مرکز رسیدگی به امور مساجد بیان داشت: زمانی که من در روایات، ارزش
خدمتگزاری به مسجد را می‌دیدم، هر لحظه بیشتر از پیش به خدمت به این خانه‌
خدا ترغیب می‌شدم، زیرا مسجد محل تردد ملائک، مؤمنین و مؤمنات است. اکنون
ما در جایی خدمتگزاری می‌کنیم که مالک آن خداوند متعال است.

وی
با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) ادامه داد: رسول خدا (ص)
می‌فرمایند: «أَلَا إِنَّ بُیُوتِی فِی الأرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِی ءُ
لأهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِیءُ النُّجُومُ لأهْلِ الْأَرْضِ»؛ خدای متعال
فرمود: آگاه باش که خانه­‌هاى من در زمین مساجد هستند و براى اهل آسمان‌ها
همچـون ستارگان براى اهل زمین مى‌درخشند.

مساجد بهترین منزلگاه برای مؤمنین در دنیا هستند

حجت‌الاسلام
نوری‌زاده اظهار داشت: آن قدر نورانیت خانه‌های خدا زیاد است که وقتی
انسان در مسجد حضور پیدا می‌کند، این نورانیت در درون او نفوذ
می‌کند. مساجد ستارگان اهل سماء هستند. آنجا که باعث نورانیت اهل سما
می‌شود، آیا در درون ما تأثیر نمی‌گذارد؟

وی
افزود:‌ همچنین پیامبر (ص) می‌فرمایند: مساجد بهترین منزلگاه برای مؤمنین
در دنیا هستند. در این خانه‌ها «ضیوف الرحمان» تردد می‌کنند، بنابراین باید
قدر این خانه‌های خدا را بدانیم و بدانیم که تردد در مسجد نشانه ایمان است
و ضامن عبور از پل صراط.

رئیس مرکز رسیدگی به
امور مساجد ابراز داشت: افتخار انبیا و اولیا خادمی مساجد است. همچون حضرت
ابراهیم (ع) و مریم (س) که خدمتگزار مسجد بودند. اهمیت آن تا به اینجاست
که؛ حضرت زکریا (ع) نذر کرد که  اگر خداوند به او فرزندی عطا کند، خدمتگزار
مسجد شود. با اینکه این فرزند دختر بود، باز هم او را برای خادمی مسجد
تربیت کرد.

وی ادامه داد: ما باید قدردان این
خانه‌های خدا باشیم. باید از این موقعیت که خداوند ایجاد کرده است، نهایت
استفاده را ببریم. وظیفه ما به عنوان خدمتگزاران مسجد وظیفه بزرگ و
اثرگذاری است.

خادم مسجد باید روانشناس خوبی باشد

حجت‌الاسلام
نوری‌زاده تصریح کرد: مسجد بهترین پایگاه دینی و فرهنگی در عالم است.
همچنین مهم‌ترین کانون اجتماعی و محلی برای رسیدگی به امور مسلمین است.
مساجد در صدر اسلام کارکردهای زیادی داشته‌اند. محل انس، رجوع و رفع مشکلات
مردمی و حتی محل استراحت مسافران بودند. در صدر اسلام مساجد به عنوان یک
پایگاه نظامی، اجتماعی و همچنین محلی برای عزل و نصب و کارهای مهم حکومتی
بودند.

وی افزود: اگر قرار بود جنگی صورت
بگیرد، پیامبر (ص) امتش را به مسجد فرا می‌خواند. اگر غریبی وارد شهر می‌شد
آنجایی که می‌توانست بدون هیچ منتی سکنی گزیند مسجد بود. مسجد حتی محل
قضاوت و رسیدگی به امور قضایی و حکومتی نیز بود.

رئیس
مرکز رسیدگی به امور مساجد خاطرنشان کرد: امروزه دانش مدیریتی مسجد باید
دانش دقیق و عمیقی باشد. یک خادم مسجد باید روانشناس خوبی باشد تا جذب
مناسبی از نمازگزاران به مسجد داشته باشد. مسجد می‌تواند پایگاه مهمی برای
مقابله و رفع معضلات اجتماعی باشد تنها پایگاهی که می تواند سلامت اجتماعی
را به جامعه بازگرداند، همین مسجد است.

وی
ادامه داد: مسجد کانون پرورش فکری نوجوانان و جوانان است و محلی برای خدمات
اجتماعی و خدمت رسانی به خلق خدا. جایی که هنوز مردم به آن اعتماد و امید
دارند.

حجت‌الاسلام نوری‌زاده با اشاره به نقش
مساجد در دفاع مقدس گفت: نقش مساجد در جنگ تحمیلی بسیار محوری و تأثیرگذار
بود. بسیاری از مساجد محل ثبت‌نام، اعزام و پشتیبانی از عملیات‌های جنگی
تحمیلی بودند.

وی خطاب به خادمان مساجد افزود:
به موقعیتی که خدا به شما مرحمت فرموده ببالید و افتخار کنید. خداوند
مهم‌ترین موهبت را که کلیدداری مسجد است را به شما مرحمت فرموده است.

روح تعبد و بندگی در شخصیت حضرت زهرا (س) موج می‌زند

رئیس
مرکز رسیدگی به امور مساجد با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی گفت: ما
مشکلات معیشتی خدام را می‌شناسیم و در حد توان، درصدد رفع بخشی از آن
مشکلات هستیم. شاید بیشتر از این امکان رسیدگی به این امور را نداشته
باشیم، ولی سعی کردیم همواره مدافع حقوق خادمان خانه‌های خدا باشیم.

وی
ادامه داد: یکی از اقدامات مهم مدیریت قبلی مرکز، ارتقاء منزلت و هویت
خدام بود. البته این امر نیاز به فرهنگ‌سازی دارد و نهادها و ارگان‌های
مختلف باید در این زمینه همراهی کنند. آن قدر این جایگاه مهم است که خداوند
خادمان مساجد را خادمان خانه خود معرفی کرده، لذا تلاش ما این است
خدمتگزاری به شما را ارتقاء ببخشیم.

حجت‌الاسلام
نوری‌زاده بیان داشت:‌ آن چیزی که در شخصیت حضرت زهرا (س) موج می‌زند، روح
تعبد و بندگی ایشان است. ایشان عبد صالح خدا بودند. رسول‌خدا (ص) به سلمان
فارسی فرمودند: «یا سلمان! انّ اِبنَتی فاطمهُ مَلا الله قلبها وجوارحها
ایمانا و یقینا الی مشاشها تفرغت لطاعه الله»؛ ای سلمان! خداوند متعال چنان
دل، جان و تمام اعضا و جوارح فاطمه را با ایمان پرکرده است که وجود او،
مملو از اشتیاق به عبادت و فرمانبرداری از پروردگار است.

روش حضرت زهرا(س) برای تربیت فرزند


مهدی دهقان کارشناس مذهبی رسانه گفت رسانه ملی باید برنامه‌های تربیتی برای اصلاح سبک زندگی داشته باشد.

عقیق: اصلاح جامعه و پیشبرد آن به سوی ارزش‌های
آسمانی در گروی تربیت افراد صالحی است که هسته اولیه آن در خانواده شکل
می‎گیرد؛ لذا نقش والدین به خصوص مادران در درجه اول و بعد نقش مسئولان
فرهنگی جامعه بسیار حائز اهمیت است. از این منظر توجه به شاخصه‎ها و
معیارهای تربیت فرزند صالح بر اساس منابع قرآنی و روایی جایگاه بالایی پیدا
می‌کند.

هر اندازه والدین به خصوص
مادران با این شاخصه‎ها آشناتر باشند و توانایی پیاده‎سازی آنها را در محیط
خانواده داشته باشند، علاوه بر اینکه فرزندانی نیکو برای خود و جامعه
تربیت می‎کنند، یکی از مهم‌ترین واجبات شرعی خود را ادا می‌کنند. در این
صورت این فرزندان صالح در آینده مدیرانی خواهند بود که توانایی اصلاح امور
کشور و عبور آن از چالش‌های متعدد را خواهند داشت.

این ضرورت ما را بر آن داشت تا گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام مهدی دهقان، کارشناس امور دینی و مشاور مذهبی رسانه ترتیب دهیم.

محیط خانواده را با روش‌های جذاب رنگ و بوی معنویت دهیم

*
به نظر می‌رسد یکی از مسائلی که بر تربیت افراد خانواده تأثیر دارد، فضای
حاکم بر خانواده‌هاست که امروزه به دلایل متعددی با چالش مواجه شده است. به
نظر شما فضای مطلوبی که باید بر محیط خانواده سیطره داشته باشد چه
شاخصه‌هایی داشته باشد؟

محیطی
شاد اما در عین حال پر از ارزش‌های معنوی. در واقع آنچه باید بر محیط
خانواده سیطره داشته باشد، معنویت و آخرت‌گرایی است. چرا که مقصد اصلی همان
است. خداوند در آیه‌ای از قرآن می‌فرماید: «وَ
ما هذِهِ الْحَیاهُ الدُّنْیا إِلاَّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ
الْآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوانُ‏ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ؛ و این زندگى دنیا
جز سرگرمى و بازى نیست و بى‏‌تردید سراى آخرت، همان زندگى [ واقعى و ابدى ]
است ؛ اگر اینان معرفت داشتند [ دنیا را به قیمت از دست دادن آخرت
برنمى‌‏گزیدند.»
در این آیه خداوند انسان‌ها را دعوت به آخرت‌گرایی
می‌کند. یعنی دنیا پر از لهو و بازی است؛ دنیا همچنان که مزرعه آخرت است،
پر از غفلت هم است. اما زندگی اصلی در سرای آخرت است. یعنی مبنا را آخرت و
برنامه‌ریزی دنیوی خود را در همین جهت شکل بده. در این صورت انسان مشغول
لهو و لعب نمی‌شود. هر رفتاری را در خانه انجام نمی‌دهد. لذا خانه‌ها باید
رنگ و بوی آخرت و معنویت داشته باشند، منتها قلق‌هایی دارد که همین مسئله
را می‌توان با روش‌های جذاب انجام داد و اهل‌بیت(ع) به برخی گزاره‌ها اشاره
داشته‌اند که در ادامه همین مصاحبه اگر فرصت بود به برخی از آن‌ها اشاره
می‌کنم.

بنابراین خنده و شادی
در محیط خانواده خیلی خوب است، من خودم مبلّغ شادی و نشاط هستم، اما نباید
به جایی برسد که موقعیت و مأموریتم را در دنیا فراموش کنم. نباید با ریختن
آبروی دیگری باعث خنده دیگران شویم. همچنین باید دید خنده و شوخی ما چه
سهمی نسبت به معنویت دارد؟ زمانی که یک چک بانکی می‌کشیم، صبح تا شب
نگرانیم چگونه آن را پاس کنیم. وقتی از او می‌پرسیم چرا نگرانی، می‌گوید به
مردم بدهکارم. آیا تو به خدای خودت بدهکار نیستی؟ آیا نگران و بی‌قرار وقت
نماز هم هستیم؟ آیا این نگرانی را توانستیم به فرزندان خود منتقل کنیم تا
آن‌ها هم بیاموزند باید مراقب نماز و وقت نماز بود؟

کودک اهل نشاط است نه دیدن اخبار سیاسی

در اینجا لازم است به یک آسیب هم اشاره کنم. در خانه رعایت کنیم کودکان اخبار سیاسی نبینند. چرا تصور می‌کنیم این مسئله اشکالی ندارد؟ چرا تصور می‌کنیم هر آنچه ما می‌بینیم، باید تمام خانواده ما را همراهی کنند. کودک اهل بازی و نشاط است. یک کودک هشت یا ۱۰ ساله چه درکی از اخبار سیاسی خواهد داشت؟ وقتی من بنشینم با فرزندانم اخبار ببینم، ناخداگاه یک واکنشی از خود بروز می‌دهم. فرزند من شاید به اخبار توجه نکند، اما به واکنش‌های من توجه می‌کند. اما با این حال اگر در شرایطی قرار گرفتم که چاره‌ای نداشتم، حالات خودم را بروز نمی‌دهم تا بچه‌ها تحت تأثیر انرژی‌های منفی قرار بگیرند. این مسئله به مرور زمان در کودک باعث شکل‌گیری شخصیتی می‌شود که ما دوست داریم. سراغ حزب و جناحی می‌رود که مورد پسند ماست در حالی که ممکن است از آن شخصیت‌ها یا جناح‌ها شناختی نداشته باشند. سوای از اینکه این نوع رفتار با کودک صحیح است یا خیر، باید دید آیا با این رفتارمان قدرت انتخاب و حق انتخاب را از او سلب کردیم یا خیر. در واقع والدین باید کودکان را با معیارهای حقیقی آشنا کنند و انتخاب را به خودشان واگذارند.

سر سفره شکر نعمت و ذکر نعمت را به بلندی ادا کنید تا فرزند بیاموزد

*
خیلی از خانواده‌ها شاهدیم مدام فرزندان خود را امر و نهی می‌کنند و آن‌ها
را مجبور به انجام فعالیت‌های خاص یا عبادات خاص می‌کنند. به نظر شما آیا
مطلوب‌ترین روش همین مسئله است؟

گاهی
این عمل نتیجه معکوس می‌دهد. امام صادق(ع)‌ در روایتی فرمود: «مردم را با
غیر زبان‌ها دعوت به ارزش‌ها کنید؛ کُونُوا دُعَاهَ النَّاسِ بِغَیْرِ
أَلْسِنَتِکُمْ». این روایت به این معناست که افراد را باید با اعمال دعوت
به ارزش‌های اخلاقی کنیم. چرا که افراد در وهله اول به این مسئله توجه
دارند که خودمان چه مقدار به مسائلی که امر و نهی می‌کنیم پایبندیم. لذا
باید شیوه‌های تربیتی را زودتر بیاموزیم و آن‌ها را به کار بگیریم. شیوه
تربیتی صرفاً در امر و نهی نیست.

 به
عنوان نمونه مکان نماز حضرت زهرا(س) در خانه مشخص بود. امام صادق(ع)
می‌فرماید مکان نمازتان در خانه یک جای مشخصی باشد. هر جایی سجاده
نیاندازید. درست است که گاهی برای تبرک در جاهای مختلف منزل نماز می‌خوانیم
تا آن مکان در روز قیامت شهادت به نماز ما دهد، اما روال اصلی به گونه‌ای
باشد که در ذهن اهل منزل جایگاه نمازمان ثابت باشد. باید همیشه مشخص باشد
پدر و مادر کجا نماز می‌خوانند. این مسئله خاصیت تربیتی دارد.

یا والدین سر سفره «بسم‌الله الرحمن الرحیم» را بلند ادا کنند. در انتهای غذا با صدای رسا “الحمدلله
بگویند. در انتهای غذا دعای سفره داشته باشند. چه اشکالی دارد ما این
رفتارهای ساده اما اثرگذار در تربیت فرزندان را انجام دهیم؟ در کتاب
وسائل‌الشیعه ادعیه‌ متعددی در این زمینه وجود دارد که باید اینها را آموخت
و تکرار کرد.

در خانه که
هستی‌ و قصد شستن ظرف داری، حتی به شوخی نباید گفت من زن ذلیلم بلکه ارزش
معنوی آن کار را بگو. مثلاً بگوییم وقتی یک مرد کمکی به همسرش می‌کند،
خداوند ثواب زیادی برای او می‌نویسد و مورد عنایت پیامبر و اهل‌بیت(ع) قرار
می‌گیرد. فرزند وقتی در چنین محیطی قرار گیرد، ناخداگاه از جهت تربیتی و اخلاقی رشد می‌کند.

اسلام تحجّر و خشک‌مذهبی در محیط خانواده را نمی‌پسندد / محیط خانه را شاد نگه داریم

*
شما در بخشی از صحبت‌های خود اشاره داشتید با روش‌های جذاب می‌توان
خانواده را به سوی ارزش‌های اخلاقی سوق داد. در این باره صحبت می‌کنید. 

اول
باید اشاره کنم که عمده خانواده‌ها بر مسائل معنوی فرزندان وقت نمی‌گذارند
و صرفاً به مادیات می‌پردازند. الان پدر نقش مسئول تدارکات دارد. نان بخر و
به خانه بیاور. یکی از خصوصیات مسئولان تدارکات این است که در وهله اول
مسئول “نَدارکات” هستند (با خنده). یعنی هرچه از آن‌ها می‌خواهی، ابتدا
می‌گویند نداریم. جایگاه پدر در خانه باید جایگاه اتکاء باشد. باید قیومیت
داشته باشد. جایگاه مادر، تزریق رأفت و صمیمیت است.

خانواده
نباید در دعوت به ارزش‌ها اهل شعار باشد. همان طور که قبلاً گفتم سرپرست
خانواده باید فرهنگ خدامحوری و آخرت‌محوری را با روش‌های جذاب فرهنگ خود
کند. در روایت داریم وقتی خانواده را نماز جمعه بردید، موقع بازگشت برای
آن‌ها خرید کنید؟ زیرا خاطره خوبی برایشان از نماز جمعه باقی بماند. یعنی
تمام مسائل تربیتی تفریحی ما، بر اساس خدامحوری است نه خودمحوری.

یا امام رضا(ع) در روایتی درباره یکی از شیوه‌های جذابیت‌بخشی روز جمعه فرمود: «در هر جمعه براى خانواده خود از میوه و گوشت چیزى تحفه ببرید تا به آمدن روز جمعه شادمان شوند؛
أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ‏ فِی کُلِّ جُمُعَهٍ بِشَیْ‏ءٍ مِنَ
الْفَاکِهَهِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَه». در واقع در
این چند روایت قلق اصلی را مطرح فرمودند. این مسئله نشان می‌دهد دین اسلام
روحیه تحجّر و خشک‌مذهبی را نمی‌پسندد بلکه باید همواره انعطاف داشت.

نکته
دیگر اینکه همواره کارهای فرزندان‌مان را بزرگ جلوه دهیم. همان طور که ما
دوست داریم دیگران از کار ما تمجید کنند، کودکان و نوجوانان نیاز بسیار
بیشتری به این تعریف و تمجید دارند. مثلاً وقتی فرزندمان کار مثبتی انجام
داد، خطاب به او بگوییم آدمی که نماز می‌خواند اخلاق و رفتارش مهربان و
نظمش خوب است. یعنی در واقع شما آن نماز را برای فرزندت لباس می‌کنی که بر
تن فعالیت‌های مثبت می‌نشیند. او هم به این نتیجه می‌رسد که منشأ تمام
خیرات از نماز است.

همواره
کارهای فرزندان‌مان را بزرگ جلوه دهیم. همان طور که ما دوست داریم دیگران
از کار ما تمجید کنند، کودکان و نوجوانان نیاز بسیار بیشتری به این تعریف و
تمجید دارند. مثلاً وقتی فرزندمان کار مثبتی انجام داد، خطاب به او بگوییم
آدمی که نماز می‌خواند اخلاق و رفتارش مهربان و نظمش خوب است.


 

ای پدر، ای مادر، رابطه خودت با فرزند را استاد و شاگردی نکن

* منظور شما از اینکه نباید محیط خانواده را محیط خشک قرار داد دقیقاً چیست؟

منظور
این است که فرزندان احساس کنند والدین دلسوزی دارند. حال و احوال فرزندان
خود را جویا باشند. با محبت برخورد کنند. مادری را می‌بینیم دم در مدرسه
دخترش می‌رود تا او را به خانه بیاورد. اولین برخورد این مادر چیست؟ سریع
می‌پرسیم چه درسی داشتی و چه نمره‌ای گرفتی. این در حالی است که فرزند شما
از صبح تا شب پاسخگوی سؤالات درسی معلمان بود. حداقل این احتمال را بدهیم
که امروز یکی از معلمانش او را سرزنش کرده باشد. چرا باید او را بازخواست
کنیم؟ چرا محیط خانواده را پادگانی کنیم؟ چه اشکالی دارد که در اولین
برخوردمان او را در آغوش بگیریم و پس از خسته نباشید، بگوییم امروز چقدر
دیر گذشت! دلم برایت خیلی تنگ شده بود.

این
قضیه را زمانی که مشاور یک مدرسه بودم، با مادران دانش‌آموز انجام دادم.
به آن‌ها گفتم پس از اینکه این رفتار را با فرزندان خود کردید، اولین کلامی
که آن‌ها به شمای والدین می‌گویند یادداشت کنید و برایم بیاورید. خدا شاهد
است که ۸۵ درصد فرزندان با تعجب گفته بودند مادر امروز حالت خوبه؟ یعنی
این فرزند، یک برخورد خوش والدین برایش رؤیا شده است و به سختی می‌تواند در
دنیای حقیقی این نوع برخورد را باور کند. به والدین عرض می‌کنم این قدر
رابطه خودتان با فرزندان را استاد و شاگردی نکنید. ای مادر، این قدر از
فرزندت مطالبه‌گر نباش بلکه از او انسانیت بخواه و دورش بگرد. در وهله اول
مادر باش تا فرزند احساس کند مادر دارد و دلش برای مادر بتپد.

به
والدین عرض می‌کنم این قدر رابطه خودتان با فرزندان را استاد و شاگردی
نکنید. ای مادر، این قدر از فرزندت مطالبه‌گر نباش بلکه از او انسانیت
بخواه و دورش بگرد. در وهله اول مادر باش تا فرزند احساس کند مادر دارد و
دلش برای مادر بتپد.

پیامبر(ص) همواره بوسه بر پیشانی فاطمه(س) می‌زد

پیامبر
گرامی اسلام(ص) مقید بود هرگاه از سفر می‌آمد، اولین نفر به حضرت زهرا(س)
سر بزند. وقتی هم ایشان را ملاقات می‌کرد، اولین کارشان، بوسه بر پیشانی
دخترش بود. علاوه بر این مدام به خانه امیرالمؤمنین(ع) سر می‌زد و از حال
دخترش جویا می‌شد. پیامبر(ص) به قدری حضرت زهرا(س) را دوست داشت که تحمل
ناراحتی ایشان را نداشت. مدام جویای حال ایشان بود. حتی در بستر وفاتشان
وقتی نگرانی حضرت زهرا(س) را دید، به ایشان بشارت‌هایی دادند که غم را از
چهره حضرت زهرا(س) حتی به اندازه دقایقی برداشتند.

سخن گفتن محبت­
آمیز و مؤدبانه نقش مؤثری در تربیت فرزندان دارد. با زبان کودکان و در عین
حال مؤدبانه باید با فرزندان برخورد کرد. در حدیث شریف کساء ما این برخورد
را به عیان می‌بینیم. در فرازهایی از این حدیث شریف از زبان حضرت زهرا(س)
می‌خوانیم: «ناگاه فرزندم حسن وارد شد و گفت: ای مادر سلام بر شما. گفتم: سلام بر تو ای روشنی چشم من و میوه دل من
… حسن به طرف عبا روی آورد و گفت: سلام بر شما ای جد بزرگوار ای رسول خدا،
آیا به من اجازه می‏‌دهید که با شما زیر عبا قرار بگیرم؟ (رسول الله)
فرمود: سلام بر تو ای فرزندم و ای صاحب حوض من به تحقیق اجازه دادم… سپس
ابوالحسن علی­ بن ­ابی­‌طالب وارد شد و گفت سلام بر تو ای دختر رسول خدا و
گفتم بر شما سلام‏ باد ای ابوالحسن ای امیرالمؤمنین؛ «… وَ اِذاً
ِبَوَلَدِیَ الْحَسِن قَد اَقْبَلَ وَ قالَ السَّلامُ عَلَیْکَ یا اُمّّاهُ
فَقُلْتُ وَ عَلَیْکَ السَّلامُ یا قُرَّّه عَیْنی وَ ثَمَرَه فُؤادی… 
فَاَقْبَلَ الْحَسَنُ نَحْوَ الْکِساءِ وَ قالَ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یا
جَدّاهُ یا رَسُولَ اللهِ اَتَاْذَنُ لی اَنْ اَدْخُلَ مَعَکَ تَحْتَ
الکِساءِ فَقَالَ وَ عَلَیْکَ السَّلامُ یا وَلَدی وَ یا صاحِبَ حَوْضی
قَدْ اَذِنْتُ لَکَ… فَاَقْبَلَ ِعِنْدَ ذلِکَ َابوالحسنِ عَلِیُّ بْنُ
اَبیطالِب وَ قالَ السَّلامُ عَلَیْکَ یا بِنْْتَ رَسُولِ الله فَقُلْتُ وَ
عَلَیْکَ السَّلامُ یا اَبَا اْلحَسَنِ وَ یا امیرالمؤمنین.»

رسانه ملی باید برنامه‌های تربیتی برای اصلاح سبک زندگی داشته باشد

*
شما به عنوان مشاوره مذهبی رسانه نیز شناخته می‌شوید. درباره گزاره‌هایی
که تاکنون درباره آسیب‌ها و فرصت‌های خانواده مطرح کردید، رسانه به ویژه
رسانه ملی تا چه حد توانسته به آن‌ها بپردازد؟

در
برنامه‌های تلویزیونی حرف‌های لغو و بیهوده زیاد گفته می‌شود. شما این دو
گزاره را از طنزها و فیلم‌ها حذف کنید، چیزی از آن‌ها باقی نمی‌ماند. ما در
حوزه رسانه نیاز به دلسوز داریم؛ کسی که دلش برای فرهنگ و دین مردم
می‌سوزد. کسی که مانند اهل‌بیت(ع) شادی و تفریح را به مسائل خدایی پیوند
بزند. کسی که شادی را وسیله‌ای برای نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی و انسانی
قرار دهد نه اینکه هدف اصلی را شادی مردم قرار دهد. چنین نگرشی باعث
می‌شود با یک مسئله غیر ارزشی مردم را بخندانند. چرا که در تفکر قرآن و
عترت، خنده به هر طریقی جایز نیست بلکه تفریح سالم وسیله‌ای است برای
نهادینه کردن ارزش‌های دینی.

شما
در کدام سریال تلویزیون دیدید که دعای سفره بخوانند؟ اما شما در فیلم‌های
مسیحیان دعای سفره می‌بینید. ما در کدام سریالمان نشان می‌دهیم که پسر بوسه
بر پای والدین بزند؟ تنها یک فیلم کوتاه آن هم از موبایل در فضای مجازی و
تلویزیون پخش شد، ببینید چه تأثیر داشت! فرزندم وقتی این صحنه را دید، دست و
پای مرا بوسه می‌زد. فرزندم به این باور رسید که اگر دست و پای پدر را
ببوسی و رضایت او را جلب کنی، خداوند به تو لیاقت می‌دهد به قُرب او برسی.
وقتی از این ابزار و تریبون دم دستی نتوانیم استفاده تربیتی بگیریم، پس
رسالت رسانه را باید در چه گزاره‌ای بدانیم؟ آیا به نسبتِ برنامه‌های مفرّح
و مسابقات تلویزیونی توانستیم برنامه‌های تربیتی برای اصلاح سبک زندگی
داشته باشیم؟ بسیاری از خانواده‌هایی اصیل و عاقل از این اوضاع نگرانند.

شما
در کدام سریال تلویزیون دیدید که دعای سفره بخوانند؟ اما شما در فیلم‌های
مسیحیان دعای سفره می‌بینید. ما در کدام سریالمان نشان می‌دهیم که پسر بوسه
بر پای والدین بزند؟

در
آداب سفره می‌خوانیم تا زن نیامده است، شروع به غذا خوردن نکنیم. فرزندان
سر سفره باید ببینند پدر از سهم خودش به مادر می‌بخشد و با العکس. در این
صورت فرزندان با فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در قبال خانواده آشنا می‌شوند.
کجا می‌بینیم که رسانه این گزاره‌ها را نشان دهد.

بنده
تمام امکانات ساخت یک فیلم را دارا هستم. به اندازه خودم در کارگردانی هم
ورود داشتم. یک نفر فقط باید سرمایه‌گذاری کند، تا یک سریال اسلامی بسازیم.
اگر تأثیر نداشت، حاضرم خیلی از خسارت‌ها را جبران کنم.

در
اصول کافی قسمتی دارد به نام «باب العِشره» که به معنای باب معاشرت است.
چرا با وجود این حجم از روایات اخلاقی و اجتماعی احساس فقر فرهنگی می‌کنیم؟
شما وقتی سر زده به خانه برادر یا خواهرت می‌روی و آن‌ها به دلیل عدم
آمادگی شما را نمی‌پذیرند، ناراحت می‌شوید. در حالی که حق اوست. کلینی در
باب معاشرت احادیثی به این مضمون نقل می‌کند که اگر در خانه مسلمانی رفتی و
او از پذیرای شما معذور بود، بدون ناراحتی برگرد. زیرا هماهنگ نکرده بودی.
این یک نمونه‌اش بود. با وجود این حجم محتوای فرهنگی چرا رسانه به این سمت
حرکت نکند؟ بلکه گاهاً این مسائل را وارونه جلوه می‌دهیم.

منبع:تسنیم

اهل‌‌بیت،حضرت فاطمه را چگونه توصیف کردند؟


بررسی روایات معصومین (ع) درباره حضرت زهرا (س) نشان می‌دهد تعریفی که ما از آن حضرت داریم بسیار متفاوت و غیر قابل مقایسه با تعریف اهل‌بیت (ع) از حضرت زهرا (س) است.

عقیق: اگر کسی از ما دربارۀ حضرت فاطمه زهرا (س)
سؤال کند و ما نیز بخواهیم به معرفی ایشان بپردازیم، معمولاً چنین پاسخ
می‌دهیم که آن حضرت دختر نبّی مکرم اسلام (ص)، همسر امیر‏المؤمنین (ع) و
مادر امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) هستند، اما تعریفی که ما از حضرت
فاطمه(س) داریم بسیار متفاوت و غیر قابل مقایسه با تعریفی است که خود
اهل‌بیت (علیهم‌السلام) از حضرت فاطمه (س) دارند.

امام صادق (ع) دربارۀ علت نامیده شدن حضرت فاطمه(س) به «زهرا»
می‌فرماید: «لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَهَا مِنْ‏ نُورِ
عَظَمَتِهِ‏، فَلَمَّا أَشْرَقَتْ أَضَاءَتِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ
بِنُورِهَا، وَ غَشِیَتْ أَبْصَارَ الْمَلَائِکَهِ، وَ خَرَّتِ
الْمَلَائِکَهُ لِلَّهِ سَاجِدِینَ، وَ قَالُوا: إِلَهَنَا وَ سَیِّدَنَا،
مَا هَذَا النُّورُ؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَیْهِمْ؛ هَذَا نُورٌ مِنْ
نُورِی‏؛ زیرا خداوند او را از نور عظمت خودش آفرید و هنگامى که نور وجود
فاطمه (س) درخشید، آسمان‌ها و زمین به نورش روشن شده و دیدگان فرشتگان از
شدت نورش بسته شد و تمام ملائکه حقّ تبارک و تعالى را سجده و عرض کردند:
اله و معبود ما! سرور و مولاى ما! این نور چه خصوصیتى دارد که اینقدر تابان
و روشن است؟ خداوند متعال به آنها فرمود: این نور از نور من است».
(بحارالأنوار، ج۴۳، ح۱۶).

این سؤال از امام حسن عسکری (ع) نیز پرسیده شد و حضرت در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت نامیده شدن آن حضرت به «زهرا»
فرمود: «کَانَ‏ وَجْهُهَا یَزْهَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ
أَوَّلِ النَّهَارِ کَالشَّمْسِ الضَّاحِیَهِ وَ عِنْدَ الزَّوَالَ
کَالْقَمَرِ الْمُنِیرِ وَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ کَالْکَوْکَبِ
الدُّرِّی‏؛ زیرا چهره او براى امیرالمؤمنین(ع) در اول روز مانند آفتاب
روشن و به هنگام زوال مانند ماه درخشان و به هنگام غروب آفتاب مانند ستاره
مى‏‌درخشید».

امام
صادق (ع) در حدیثی دیگر فرمود: «فَاطِمَهُ کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ بَیْنَ
نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْیَا؛ فاطمه علیهاالسلام اختری تابناک در میان زنان
دنیاست». (کافی، ج ۱، ص ۱۹۵). آن حضرت در ذیل آیۀ ۳۵ سورۀ نور می‌فرماید:
«اللَّهُ‏ نُورُ السَّماواتِ‏ وَ الْأَرْضِ‏ مَثَلُ‏ نُورِهِ‏ کَمِشْکاهٍ
فَاطِمَهَ ع‏ فِیها مِصْباحٌ‏ الْحَسَنُ‏ الْمِصْباحُ‏ فِی‏ زُجاجَهٍ
الْحُسَیْنُ‏ الزُّجاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ‏ دُرِّیٌ‏ فَاطِمَهُ کَوْکَبٌ
دُرِّیٌّ بَیْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الدُّنْیَا»، «مشکات» فاطمه (س)،‏ «فِیها
مِصْباحٌ» امام حسن (ع)،‏ «الْمِصْباحُ» امام حسین (ع) «و‏ فِی زُجاجَهٍ
الزُّجاجَهُ کَأَنَّها کَوْکَبٌ دُرِّیٌ»‏، فاطمه زهرا (س) است که بین زنان
دنیا چون ستاره‏اى درخشان است‏.

بیاییم به یک نکته مهم توجه کنیم:

وقتی
اهل‌بیت (علیهم‌السلام) حضرت فاطمه(س) را اینگونه معرفی می‌کنند، چرا ما
به عنوان محبان و شیعیان آن بزرگواران چنین رفتاری نداشته باشیم؟ چرا تا
وقتی نام ایشان را می‌شنویم، نوری عظیم، وسیع و حجیم را در آسمان‌ها متصوّر
نشویم؟ ایشان نوری عظیم هستند که هجده سال در قالب جسم مادی به دنیا
آمدند، اما اینکه تا نامی از حضرت فاطمه (س) می‌شنویم، فقط یک زندگی خانم
هجده ساله برایمان متصوّر شود، امری پسندیده نیست و حتی این چیزی نیست که
اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به آن تأکید داشته باشند، بلکه تأکید آنان بر بُعد
نورانی آن حضرت (س) است.

منجی‌گرایی حضرت مهدی رفتاری فاطمی


شفاعت حضرت فاطمه (س) از محبان و شیعیان در روز قیامت دارای رابطه عمیقی با منجی‌گرایی حضرت مهدی (عج) است.

عقیق:اگر اندکی به عمق مفهوم فاطمه بودنِ یا
(فاطمیتِ) حضرت زهرا (س) توجه کنیم در می‌یابیم که این یکی از بزرگ‌ترین
محبت‌های خداوندی به بشریت بوده است. در روایتی آمده که پیامبر اکرم (ص)
خطاب به حضرت على (ع) فرمود: آیا می‌دانى چرا دخترم را فاطمه نامیدم؟ حضرت
على (ع)  فرمود: اى رسول خدا، به چه دلیل؟ پیامبر (ص) فرمود: براى اینکه او
و شیعیانش از آتش نگاه داشته شده‏‌اند «ابْنُ بَابَوَیْهِ فِی کِتَابِ
مَوْلِدِ فَاطِمَهَ وَ الْخَرْکُوشِیُّ فِی شَرَفِ النَّبِیِّ وَ ابْنُ
بُطَّهَ فِی الْإِبَانَهِ عَنِ الْکَلْبِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
(ع) قَالَ النَّبِیُّ (ص) لِعَلِیٍّ هَلْ تَدْرِی لِمَ سُمِّیَتْ فَاطِمَهُ
قَالَ عَلِیٌّ لِمَ سُمِّیَتْ فَاطِمَهُ یَا رَسُولَ‏ اللَّهِ قَالَ
لِأَنَّهَا فُطِمَتْ هِیَ وَ شِیعَتُهَا مِنَ النَّار». (مناقب آل أبی‌طالب
ع (ابن‌شهرآشوب)، ج ۳، ص ۳۳۰ـ ۳۲۹)

بر
اساس روایتی دیگر، حضرت فاطمه زهرا (س) در قیامت حاضر می‌شوند و همچون مرغی
که دانه را از میان خاک برمی‌چیند، محبان و حتی محّبِ محبانشان را انتخاب و
از عذاب جهنم نجات می‌دهند و به بهشت می‌برند و این یعنی یک رفتار
منجی‌گرایانه از سوی حضرت فاطمه زهرا (س)، بزرگواری که با یک رفتار مادرانه
تمام محبان و شیعیانشان را در آن شرایط پناه می‌دهند. از سوی دیگر، یکی از
عناوینی که دربارۀ امام زمان (عج) بکار رفته تعبیر «منجی» است. به نظر
می‌رسد رابطۀ بسیاری تنگاتنگی میان مفهوم «فاطمه و منجی» وجود دارد، حضرت
فاطمه (س) بین محبان و شیعیانش و عذاب جهنم حائلی می‌سازد و آنان را نجات
می‌دهد و امام زمان (ع) نیز منجی عالم بشریت هستند، پس می‌توان گفت مفهوم
منجی دربارۀ حضرت زهرا (س) با اسم «فاطمه» به کار رفته است، در واقع مفهوم
منجی همان مفهوم «فاطمیت» است، لذا شاید بتوان منجی بودن امام زمان (عج) را
یک رفتار فاطمی دانست.

«فاطمه» نامی است
که از نام «فاطر» خداوند عزّوجل گرفته شده است. رسول گرامی اسلام (ص) در
حدیثی این مطلب را به دختر خود چنین خبر می‌دهد: قَالَ النَّبِیُّ (ص)
لِفَاطِمَهَ: شَقَّ اللَّهُ لَکِ یَا فَاطِمَهُ اسْماً مِنْ أَسْمَائِهِ
فَهُوَ الْفَاطِرُ وَ أَنْتِ فَاطِمَهُ؛ پیامبر اکرم (ص) به حضرت فاطمه (س)
فرمود: خداوند براى تو نامى که از نامهاى خود مشتق شده؛ قرار داده است
زیرا نام او فاطر است و تو فاطمه هستی. (بحارالأنوار، ج ۴۳، صفحه ۱۵ ـ
زندگانى حضرت زهرا علیها‌السلام، ص ۱۵۳)

منبع:تسنیم

در مقابل برنامه دشمن علیه خانواده بایستید/ کار شما مداحان اهل‌بیت در حرکت عظیم ملت ایران تاثیر عمیق خواهد داشت + تصاویر


این همه مداح و ذاکر اهل‌بیت یک ذخیره و موجودی ارزشمند است. اگر این ذخیره باطل و بی‌اثر بماند ظلم شده، اگر این سرمایه را نداشتیم، مسئولیتمان به این سنگینی نبود. اما این سرمایه هست و برای انقلاب و اسلام و سیدالشهدا و فاطمه زهرا است. از این سرمایه باید در راه اهداف حسینی و فاطمی استفاده شود.

عقیق: در خجسته سالروز ولادت ام‌الائمه حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها، جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام از سراسر کشور صبح امروز (سه شنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

در این دیدار تعدادی از مداحان اهل بیت(ع) به مدح و ثنای خاندان عصمت و طهارت پرداختند.
در ادامه بخش هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب را بخوانید:
این همه مداح و ذاکر اهل‌بیت یک ذخیره و موجودی ارزشمند است. اگر این ذخیره باطل و بی‌اثر بماند ظلم شده، اگر این سرمایه را نداشتیم، مسئولیتمان به این سنگینی نبود. اما این سرمایه هست و برای انقلاب و اسلام و سیدالشهدا و فاطمه زهرا است. از این سرمایه باید در راه اهداف حسینی و فاطمی استفاده شود.
آن چیزی که امروز پیش پای ملت ماست، تبیین معارف انقلاب اسلامی است. این کار از شما [مداحان] برمی‌آید.
بارها گفتم، گاهی یک قصیده، یک غزل و یک بیت ِشما به قدر یک سخنرانی می‌تواند در مخاطبتان اثر بگذارد.
شعر با مضمون اسلامی و قرآنی و -به بیان شما- فاطمی و حسینی بخوانید.
 اهداف انقلاب را با فکر روشن در شعر بگنجانید و آن را با صدا و لحن خوش در جلسه القا کنید. این کار در حرکت عظیم ملت ایران تاثیر عمیقی خواهد داشت.

 دشمنان حقیقت و دین خدا، تازه به وجود نیامده‌اند و از آغاز، حضور و صف‌آرایی داشتند. امروز هم، همان صف‌آرایی هست و بعد از این هم خواهد بود. امروز شما در همان صفی هستید که ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اسلام(ص) در آن قرار داشتند. اگر صف خود را نشناسیم دچار اشتباه میشویم.
 امروز هم پرچمی که در آسیا، اروپا و آمریکا و هر نقطه عالم در مقابل انقلاب اسلامی ایستاده، همان پرچمی است که در مقابل ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اسلام(ص)  قرار گرفته بود.

دشمنان نابود شدند و پیامبران زنده‌اند. علت زنده ماندن راه پیامبران این است که خدا به آنان فرمود إِنَّنِی مَعَکُما أَسْمَعُ وَ أَرى‌ نترسید واهمه نکنید و دچار اشتباه نشوید. خدا باشماست.
 هرکس به این وعده‌ی الهی باور ندارد، به این #۴۰سال نگاه کند که دشمنان ما که مرکز قدرت دنیای مادی بودند، با همه‌ی وجود در مقابل این انقلاب ایستادند و هرکار توانستند کردند.
 بعد از ۴۰ سال آنها ضعیف‌تر از روز اولند و ما قوی‌تریم. این نشان میدهد خدای متعال با ماست؛ اما یک شرط دارد که با خدا باشید. ان تنصرالله ینصرکم. این درس را امام خمینی(ره) به ما داد. میگفت با خدا باشید و خودش با خدا بود.
از افتخار مداحی اهل بیت به بهترین وجه استفاده کنید و مردم را به سمت اهداف انقلاب و به سمت ایجاد دنیای مومن و سالم و امن و امان هدایت کنید؛ دنیایی که به معنای واقعی مزرعه آخرت باشد؛ هم رفاه مادی، هم شوکت بین‌المللی و هم بهجت معنوی. ما دنبال این هستیم و هرکدام وظیفه‌ای داریم.
 در این برهه به‌خصوص روی مسئله #خانواده تأکید کنید. دشمن بشریت تصمیم گرفته خانواده را از بین ببرد. از صد سال پیش تصمیم گرفتند خانواده را از بین ببرند؛ این ازدواج‌های سخت و دیرهنگام و فرزندآوری کم، این ازدواج به تعبیر زشتشان سفید که سیاه و غلط است و از بین بردن حیا و عفت از برنامه‌های دشمن است.
شما مقابله با این‌ها را وظیفه خود قرار دهید. به ترویج طهارت و پاکیزگی #جوانان کشور همت بگمارید که از بهترین کارها برای حفظ انقلاب و نظام اسلامی است.

شعرخوانی حمیدرضا برقعی در مدح حضرت زهرا (س)+ فیلم


شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی به مناسبت ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها منتشر شد.

عقیق:شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها منتشر شد.


عاشق شده است دانه به دانه هزار بار
دل خون و سینه چاک و برافروخته انار

فریاد بی صداست ترک های پیکرش
از بس که خورده خونِ دل از دست روزگار

پاشیده رنگ سرخ به پیراهنِ خزان
بسته حنا به پینهء دستان شاخسار 
در سرزمین گرم،انار آتشین شود
یاقوت را می آورد آتشفشان به بار

با دست خود به حوصله پنهان نموده است 
یک دانه از بهشت در او آفریدگار

آن میوه ای که ساخته تسبیحی از خودش
شُکر است بر زبانش، فی الیل و النهار 
آن میوه ای که فاطمه آن را طلب نمود
چون باب میل اوست شد این میوه تاجدار

آن بانویی که نام خودش شعر مطلق است
در وصفش استعاره نیاید به هیچ کار

نامی که داده است به زن قیمتی دگر 
نامی که داده است به مردان هم اعتبار

آن نام را می آورم ،اما نه بی وضو
دل را به آب میزنم ،اما نه بی گدار 
جبر آن زمان که پشت در خانه اش نشست
برخاست آن قیامت عظمی به اختیار

رفت آنچنان که از نفس افتاد جبرئیل
گویی محمد است به معراج رهسپار

شد عرصه گاه تنگ ،ولی ماند پشت در
چون ماندن علی به اُحد ماند، استوار

برگشت زخم خورده ،ولی فاتح نبرد
چون بازگشت حمزه از آشوب کارزار

در خون خضاب شد تن یاران بعد از او
آنها که نام “فاطمه” را میزنند جار

من از کدام یک بنویسم که بوده اند
حجاج ها به ورطه ء تاریخ بی شمار

آنها که با غرور نوشتند ساختیم
دریاچه های احمری از خونِ این تبار

از کربلا به واقعه فَخ رسیده ایم 
از عمق ناگوار ترین ها به ناگوار 
محمود غزنوی به عداوت مگر نساخت 
از استخوان فاطمیان چوبه های دار

بوسهل زوزنی به شرارت هنوز هم
محکوم می کند حسنک را به سنگسار

در لمعه الدمشقیه جاریست همچنان
خون شهید اول و ثانی چون آبشار

عثمانیان به مذهب ما بس که تاختند
در سبزه زار چالدران سرخ شد غبار

اما هنوز هم به تأسیِ فاطمه 
نام علیست روی لبِ شیعه آشکار

بیت از هلالی جُغتایی نشسته است 
از آن شهید شیعه به ذهنم به یادگار 
“جان خواهم از خدا نه یکی،بلکه صد هزار
تا صد هزار بار بمیرم برای یار”

فرق است ،فرق فاحشی از حرف تا عمل
راه است ،راه بی حدی از شعر تا شعار 
اینک مدافعان حرم شعله پرورند
تا در بیاورند از آن دودمان دمار

با تیغ آبدیده ای از نوع اعتقاد
با اعتقاد محکمی از جنس ذوالفقار

زهراست مادر من و من بی قرار او
آن نام را می آورم آری به افتخار 
آن بانویی که وقت تشرف به رستخیز 
پیغمبران پیاده می آیند و او سوار

فریاد می زنند که سر خم کنید ،هان
تا از صراط بگذرد آیات سجده دار

هرجا نگاه میکنم آنجا مزار اوست
پنهان و آشکار چنان ذات کردگار‌

اینها که گفته ایم یکی بود از هزار
اما هنوز شیعه مصمم،امیدوار…

*******
زنی از خاک، ‌از خورشید، از دریا قدیمی‌تر
زنی از هاجر و آسیه و حوا قدیمی‌تر
زنی از خویشتن حتی از أعطینا قدیمی‌تر
زنی از نیّت پیدایِش دنیا قدیمی‌تر

که قبل از قصۀ قالوا بلی این زن بلی گفته‌ست
نخستین زن که با پروردگارش یا علی گفته‌ست

ملائک در طواف چادرش، پروانه پروانه
به سوی جانمازش می‌رود سلانه سلانه
شبی در عرش از تسبیح او افتاد یک دانه
از آن دانه بهشت آغاز شد ریحانه ریحانه

نشاند آن دانه را در آسمان، با گریه آبش داد
زمین خاکستری بود اشک او رنگ و لعابش داد

زنی آنسان که خورشید است سرگرم مصابیحش
که باران نام او را می ستاید در تواشیحش
جهان آرایه دارد از شگفتی های تلمیحش
جهان این شاه مقصودی که روشن شد ز تسبیحش

ابد حیران فردایش ازل مبهوت دیروزش
ندانم های عالم ثبت شد در لوح محفوظش

چه بنویسم از آن بی‌ابتدا، بی‌انتها، زهرا
زمین زهرا، زمان زهرا، قدر زهرا، قضا زهرا
شگفتا فاطمه! یا للعجب! واحیرتا! زهرا
چه می‌فهمم من از زهرا و ما أدراک ما زهرا!

مرا در سایۀ خود برد و جوهر ریخت در شعرم
رفوی چادرش مضمون دیگر ریخت در شعرم

مدام او وصله می‌زد، وصلۀ دیگر بر آن چادر
که جبرائیل می‌بندد دخیل پَر بر آن چادر
ستون آسمان‌ها می‌گذارد سر بر آن چادر
تیمّم می‌کند هر روز پیغمبر بر آن چادر

همان چادر که مأوای علی در کوچه‌ها بوده‌ست

کمی از گرد و خاکش رستخیز کربلا بوده‌ست

دیدار مداحان اهل بیت(ع) با رهبر معظم انقلاب


در خجسته سالروز ولادت ام‌الائمه حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها، جمعی از مداحان و ذاکران اهل‌بیت علیهم‌السلام از سراسر کشور صبح امروز (سه شنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

عقیق: تصاویر این مراسم را ببینید:

تصاویر این گزارش به مرور تکمیل خواهد شد…

آشنایی با اندیشه‌های انقلابی رهبر انقلاب پیرامون موضوع زن


معرفی بسته‌ کتاب «انقلابی! بخوان، انقلابی بمان»

انتشارات انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) بسته‌ کتاب «انقلابی! بخوان، انقلابی بمان» آشنایی با اندیشه‌های انقلابی رهبر معظّم انقلاب اسلامی پیرامون موضوع زن را به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن معرفی کرد.

عقیق: انتشارات انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) بسته‌ کتاب «انقلابی! بخوان،
انقلابی بمان» آشنایی با اندیشه‌های انقلابی رهبر معظّم انقلاب اسلامی
پیرامون موضوع زن را به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا(س) و روز زن معرفی
کرد. این بسته حاوی ۸ جلد کتاب به شرح ذیل است:

۱- زن و بازیابی هویت حقیقی

این کتاب گزیده‌ای از بیانات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه
العالی) می‌باشد که در ۴ بخش اصلی و ۲۲ فصل به بررسی مسائل مختلف حوزه زن و
خانواده می‌پردازد. از موضوعات این کتاب میتوان به «پیشینه تاریخی، نگاه
غرب به زن، الگوی قرآنی – اسلامی زن، برابری و تفاوت میان زن و مرد، عوامل
انحطاط زن، نقش زن در خانواده و اجتماع، مسائل مربوط به حجاب و …» اشاره
کرد.

۲- مطلع عشق
این
کتاب، مجموعه‌ای است از پندها و نصایح مقام معظّم رهبری به زوج‌های جوانی
که توفیق یافته‌اند پیوند زناشویی خود را با آهنگ کلام ایشان هماهنگ کنند و
در آغاز زندگی از سرچشمه‌ی فیض و حکمت آن عالِم عارف بهره گیرند.

۳- بانوی تراز

کتاب بانوی تراز در نوع خود بی‌نظیر است زیرا که با در کنار هم قرار دادن
فرمایشات حضرت امام خمینی(قدّس‌سرّه‌الشریف) و حضرت امام خامنه‌ای أدام
الله ظله الوارف، مجموعه کاملی را از توصیه‌های این بزرگواران در اختیار
مخاطب می‌گذارد.

این کتاب، شامل نه بخش است،
بخش اول این کتاب به کلیاتی درباره زن و نقش آن در جامعه اختصاص یافته است.
و بخش دوم با معرفی الگوهایی چون فاطمه‎ی زهرا(سلام‌الله‌علیها) و حضرت
زینب(سلام‌الله‌علیها) و بانوان بزرگوار دیگر، زن تراز جامعه اسلامی را در
برابر دیدگان همگان و به ویژه زنان گرانقدر این سامان قرار می‌دهد…

۴- نقش و رسالت زن

مجموعه ۵ جلدی «نقش و رسالت زن» شامل تمامی سخنرانیها و پیامهاى رهبر
انقلاب درباره‌ی زنان، از آغاز پیروزى انقلاب اسلامى تا سال۱۳۹۲حتّی سخنانی
که بعضاً رسانه‌ای نشده است؛ ـ مانند توصیه‌هایی که هنگام خواندن خطبه‌ی
عقد به جوانان داشته‌اند  است که این حجم گسترده‌ی مطالب، توجّه و اهتمام
رهبر معظّم انقلاب را نسبت به مسائل زنان نشان میدهد. عناوین این مجموعه به
ترتیب عبارت‌اند از:

* عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی- اسلامی
* الگوی زن
* زن و خانواده
* جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدّد
* عرصه‌های حضور اجتماعی زن

به
مناسبت این ایام مبارک انتشارات انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) رهبر معظّم انقلاب اسلامی تخفیف
ویژه‌ای برای بسته کتاب«انقلابی! بخوان، انقلابی بمان» در نظر گرفته است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این بسته به پایگاه اطلاع‌رسانی انتشارات
انقلاب اسلامی WWW.BOOK-KHAMENIE.IR مراجعه کنند. 

همچنین شایان ذکر است خرید کتابهای این بسته به صورت جداگانه و تکی با ۲۵ درصد تخفیف امکان پذیر است.

بهترین هدیه شهدا به شریک زندگی‌شان


قدمت کلمه هدیه، به درازای عمر بشر است. آن‌جا که عشق آفریده شد، هدیه هم زاده شد. کسی نمی‌داند اولین هدیه بشر چه بود، آوایی، صدایی، نگاهی یا شاید شاخه گلی. آن روز حتما مهم‌ترین روز تاریخ بشر بوده است.

عقیق:همچون پرستوی مهاجری که در پایان فصل زمستان شوق خانه دارد، یا چون قطره
آبی که به درازای ابدیت در جست‌وجوی اقیانوس است، عشق هم در آرزوی رسیدن
به مبدا خویش است، آن‌جا که زاده شده و آن‌که او را آفریده. آن روز که خدا
انسان را آفرید، ودیعه‌ای در دل او باقی گذاشت. دانه عشقی که در دلش کاشت و
او را به این زمین فرستاد تا این بذر را در خود پرورش دهد، رشد دهد، شبانه
روز مراقبت کند، بپرورد تا آن روز که قلبش مالامال شود از آن عشق اولین.
وقتی به حد اعلای رشد رسد، زمان هدیه دادن فرا می‌رسد به پاس آن نوری که بر
قلبش تابانده شد و بذر عشقش را پرورد.

قدمت کلمه هدیه، به درازای عمر بشر است. آن‌جا که عشق آفریده شد، هدیه
هم زاده شد. کسی نمی‌داند اولین هدیه بشر چه بود، آوایی، صدایی، نگاهی یا
شاید شاخه گلی. آن روز که آدم و حوا در بهشت برین خانه داشتند، به پاس
اولین عشقِ آفریده شده، شاید یکی دستی دراز کرده و شاخه‌ای از آن ریاحین
بهشتی را برای نخستین بار به دیگری داده. آن روز حتماً مهم‌ترین روز تاریخ
بشر بوده، روزی که انسان معنای عشق را و معنای عاشق بودن را چشید.


روز میلاد حضرت صدیقه کبری (س)، همتای امیرمؤمنان و الگوی بی بدیل تمام
جهانیان را روز بزرگ‌داشت مقام والای زن و مادر نام نهاده‌اند؛ چراکه اسلام
زن را گوهر گران‌بهای هستی می‌داند و این شخصیت والا در فرهنگ اسلامی ما،
مظهر قداست و پاکی و موجب خیر و برکت شناخته شده و از ارزش و احترام فوق
العاده‌ای برخوردار است.


در فرهنگ ایرانیان به پاس قدردانی از زحمات مادران و زنان در سالروز
ولادت کوثر قرآن، هدایایی برای آنان تهیه می‌کنند. به راستی‌که هدیه
نشانه‌ای است برای یادآوری عشق، محبت. آن‌که هدیه می‌دهد، از روی علاقه
می‌دهد و آن‌که می‌پذیرد، چون مُهری بر قلبش به یادگار حک می‌شود.


به بهانه تکریم مقام زن به سراغ چند تن از
همسران شهدای مدافع حرم رفته و پیرامون بهترین هدیه‌ای که از همسرشان
دریافت نموده‌اند، سوال کردیم. در ادامه گزیده صحبت این همسران را
می‌خوانید.


«زهرا غلامی» همسر شهید مدافع حرم «اسماعیل حیدری»
گفت: منزل‌مان پر است از هدایایی که به مناسبت‌های گوناگون دریافت
کرده‌ام؛ همسرم همواره در مناسبت‌های مذهبی من را شگفت زده می‌کرد؛ اما به
یادماندنی‌ترین هدیه متعلق به روز زن سال ۱۳۹۰ است. آن روز حاج اسماعیل به
همراه دخترم برای خرید می‌روند و یک سرویس چینی بسیار زیبا تهیه می‌کنند.
از آن‌جایی که از علاقه من مطلع بودند، برای خرید گل به گل‌فروشی می‌روند؛
اما جمعیت بسیار زیاد آن‌جا مانع خریدشان می‌شود و خرید گل مصنوعی را
جایگزین گل طبیعی می‌کنند. زمانی‌که دخترم اعتراض می‌کند که این گل بو
ندارد، پدرش عطر جیبی خود را درآورده و به گل‌ها می‌زند و می‌گوید، «این هم
گل معطر» هنوز هم گل‌ها بوی همان عطر را می‌دهند و این هدیه به یاد
ماندنی‌ترین هدیه همسرم بود.


«فاطمه قاضی خانی» همسر شهید مدافع حرم «مهدی قاضی خانی»
بیان کرد: زندگی ساده و به دور از تجملات ما سرشار از عشق و محبت بود.
تبریک‌های ساده همسرم که تنها با شاخه گلی همراه می‌شد، بهترین هدیه برای
من بود. گاهی برای تنوع دادن به این هدایا، تنها جمله محبت آمیزی که
می‌گفتند را تغییر می‌دادند، جملاتی مثل، «همسفر خوبم روزت مبارک». گاهی
تابلویی که با آیه‌ای از قرآن زینت داده شده را و گاهی تنها یک شاخه گل سرخ
هدیه می‌دادند. گلی که تا مدت‌ها دیوار منزل‌مان را آذین بخشیده بود و من
هربار که آن را می‌دیدم، خدا می‌داند چه قدر به وجد می‌آمدم و از این سادگی
لذت می‌بردم. دوست داشتم اگر قرار است هدیه‌ای تهیه شود، برای مادر مهدی
گرفته شود و همین برای من کافی بود. من معتقد هستم شهدا زنده هستند و از
روزی‌شان برای ما هم کنار می‌گذارند. تکریم روز زن ما همسران شهدا با بقیه
همسران متفاوت است. ما همسران شهدا در کنار هم روی زمین و همسران شهیدمان
در عرش در کنار یک‌دیگرند. ما سر سفره احسان شهدا مهمان می‌شویم.


«مریم کشوری» همسر شهید مدافع حرم «نوید صفری»
توضیح داد: عمر زندگی مشترک ما آن‌قدر کوتاه بود که تنها یک مرتبه روز زن
در کنار یک‌دیگر بودیم. پس از شهادت نوید، در روز ولادت حضرت زهرا (س) سال
۱۳۹۶ به زیارت امام رضا (ع) رفتم که معتقد هستم این زیارت هدیه روز زن نوید
به من بود. اگر بخواهم به بهترین هدیه‌ای که از همسرم گرفتم، اشاره کنم؛
اردیبهشت سال ۱۳۹۷ بود. اگر زیارت‌های اربعین را نادیده بگیرم اولین
مرتبه‌ای بود که به کربلا می‌رفتم. وقتی برای اولین بار در بین الحرمین
قرار گرفتم، ناگهان به ساعت خیره شدم. آن لحظه دقیقاً مصادف با زمانی بود
که حضرت آقا خطبه عقدمان را جاری کردند. تقویم نیز ۲۸ اردیبهشت را نشان
می‌داد، یعنی درست روز عقدمان و من آن‌قدر غرق سفر معنوی‌ام بودم که فراموش
کردم آن روزها، ایام سالگرد ازدواج‌مان است و مطمئن هستم نوید فراموش
نکرده بود. حتی پس از شهادت نیز من را با هدایای ویژه‌اش متحیر می‌کند.


«زهرا سلیمانی‌زاده» همسر شهید مدافع حرم «مهدی حسینی»
تصریح کرد: مهدی همیشه یادش می‌ماند هدیه‌ای را بگیرد، که من روزی از آن
خوشم آمده؛ اما به دلایل مختلفی نگرفتم. ما هر روز غروب با هم به پیاده‌روی
می‌رفتیم. یک بار لباسی را پسندیدم، اما آن را نگرفتم. چند ماه بعد مجدد
به همان مغازه رفتیم و مهدی از من خواست که همان لباس را امتحان کنم. تا
آماده شوم دیدم که آن را خرید. وقتی اعتراض کردم که قیمتش بالا بود؛ گفت،
«هرچیزی که خانمم بپسندد، باید برایش فراهم کنم.» وی در هر شرایطی به
قول‌ها و حرف‌هایش پای‌بند بود. اولین هدیه مهدی نیز، انگشتری بود که هنوز
هم آن را به یادگار نگه داشته‌ام.


«زهره نجفی» همسر شهید مدافع حرم «میثم نجفی»
اظهار داشت: میثم همیشه هدیه‌ای را برای من تهیه می‌کرد که می‌دانست خیلی
با دیدن آن خوشحال می‌شوم. شاید آن هدیه قیمت زیادی نداشت، اما برای من
بسیار ارزش داشت. گاهی این هدیه یک لباس بود، گاهی خوراکی مورد علاقه من و
گاهی یک دسته گل مریم…، اما بهترین هدیه‌ای که از همسرم گرفتم، سفر زیارتی
مشهد مقدس بود که برای من بسیار لذت بخش بود.


«عصمت عزیزیان» همسر شهید مدافع حرم «رضا کارگر برزی»
خاطرنشان کرد: خاص‌ترین هدیه رضا به من انگشتری بود که سال ۱۳۸۶ آن را
هدیه داد. خیلی زیبا بود. هنوز هم آن را نگه داشتم. رضا من را شناخته بود.
هرچیزی را که دوست داشتم، بدون توجه به قیمت آن برایم فراهم می‌کرد.
زمانی‌که رضا به شهادت رسید خواهرم می‌گفت، «اگر چه طول زندگی شما کوتاه
بود؛ اما عرض زندگی‌تان بسیار بود. شما اتفاقات خوبی را تجربه کردید که
کم‌تر زوجی مثل شما آن‌قدر می‌گردد و می‌خورد و خرید می‌کند.»


چه زیباست که اسلام هدیه را راهی برای نزدیکی قلب‌ها می‌داند. هرچند که
این دین، دادن هدیه‌های مادی برای ایجاد الفت و محبت میان مردم را توصیه
کرده؛ ولی آن را تنها در امور مادی منحصر نمی‌کند، بلکه بهترین و
ارزنده‌ترین هدایا را هدیه‌ای می‌داند که نیازی از نیازهای معنوی و روحی
انسان را تأمین کند و او را در مسیر هدایت قرار دهد.


«حانیه مالمیر» همسر مهندس شهید مدافع حرم «مهدی حیدری»
گفت: احترام و ارزشی که مهدی برای همسر خود قائل بود، محبت بی انتهایی که
هیچ‌گاه کاهش نیافت و خصوصیات اخلاقی خوب وی بهترین هدایای مهدی به من در
زندگی بود. اگر بخواهم از بعد مادی بگویم، پلاک طلایی که به شکل پروانه و
بسیار زیبا بود، یکی از بهترین هدایای ۸ سال زندگی مشترک ما بود.


«فاطمه امینی» همسر شهید مدافع حرم «حسن غفاری»
بیان کرد: بزرگ‌ترین هدیه همسرم به ما آرامش خاطر و امنیت است. تاج
افتخاری است که من و بچه‌ها با سربلندی خودمان را خانواده شهید مدافع حرم
معرفی می‌کنیم و معتقد هستیم خداوند در نبود شهید ولایت امری بر خانواده
شهدا دارند. خصوصیات اخلاقی و رفتاری پسندیده وی همچون احترام و توجه، درک
متقابل و همراهی و همدردی در تمام لحظات از دیگر هدایای او در زندگی بود.
اگر از بعد مادی بخواهم بگویم، بهترین هدیه همسرم، یادگارهای شهید هستند.
وی در مناسبت‌ها علاوه بر هدیه مادی، یک نوشته و جمله یا تک بیتی زیبا بر
روی کیک سفارش و هدیه می‌داد. این نوشته حتی از هدیه مادی نیز برای من لذت
بخش‌تر بود.


در قامت عاشقان نمی‌گنجد که چیزی کم ارزش به معشوق هدیه دهند. آن‌که به
سِر عشق رسید، چیزی با ارزش‌تر از سَر نیافت که به پیشگاه معشوق ابدی هدیه
کند و آنکه سر داد، پرده اسرار در برابرش فرو افتاد.


به گفته ولی امر مسلمین، «شهادت نعمت و هدیه‌ی خداست؛ این هدیه را آسان
به کسی نمی‌دهند. چراکه مرگِ ناگزیرِ همگانیِ همه‌ی انسان‌ها را به یک
پدیده‌ی افتخارآمیز در دنیا و آخرت تبدیل می‌کند. شهادت، مرگ تاجرانه و مرگ
آدم‌های زرنگ است. این هدیه را خدا به چه کسی می‌دهد؟ خدا این هدیه را
ارزان نمی‌دهد؛ به کسانی می‌دهد که در راه او مجاهدت کنند. شهیدان این
هدیه‌ی الهی را آسان و رایگان به‌دست نیاوردند؛ به قیمت مجاهدت به‌دست
آوردند؛ در راه خدا جهاد کردند، از خودشان گذشتند و خدا این هدیه را به
آن‌ها داد.» و به راستی که سیره شهدا الگویی برای سبک زندگی اسلامی است و
اگر انسان در مسیر مجاهدان قرار گیرد و به ترویج راه شهدا بپردازد، خداوند
به او عنایت ویژه خواهد داشت.

منبع:مشرق

1 40 41 42 43 44 50